search
--%>

O MES PHARIS

MES PHARIS je plnohodnotný modulární výrobní informační systém pro kapacitní plánování a rozvrhování výroby, řízení výroby, údržby, výrobní logistiky a sběr dat ze strojů a technologií ve výrobě. MES není ERP, ovšem společně s ERP tvoří informační a procesní páteř výrobního podniku dle standardů Industry 4.0.

MES PHARIS (MES – Manufacturing Execution Systém) pokrývá potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu až po zaskladnění výsledného produktu. Zajištuje kontinuální sledování, řízení a vyhodnocování výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice…) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací. Tato data jsou následně využívána pro analýzu výroby za účelem kontinuálního zvyšování efektivity výroby a rentability výrobních podniků.

NAPIŠTE NÁM
Řízení výroby pomocí MES PHARIS
Komplexní řízení výroby pomocí MESKomplexní MES/MOM řešení - modulární a dynamický systém
Optimalizace a trasovatelnost výroby pomocí MESOptimalizace a traceabilita výrobních procesů
Zvýšení efektivity výrobySystém pro zvýšení efektivity a rentability výroby
Podpora automotive standardu IATF 16949Standardem pro automotive – reflektuje IATF 16949
Spokojený uživatel MES PHARIS ze společnosti Sellier & Bellot

"Implementací systému, který je snadno přizpůsobitelný a obsahuje mnoho funkcí z velké škály oblastí, jsme získali skvělý nástroj, který je základem pro odhalení dlouhodobých ale i aktuálně vznikajících problémů na výrobních halách. Díky MES PHARIS jsme schopni vyhodnocovat jednoduché věci na úrovni stroje, ale i komplexní nedostatky celého výrobního procesu. Prakticky nám to přineslo detailní a zejména přesné informace o každém momentě ve výrobě, které jsou dalším prostředkem ke zlepšování."

Ing. Lukáš Bleha / Vedoucí útvaru řízení výroby / SELLIER & BELLOT a.s. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Daniel Vrána

"Spolupráci s firmou UNIS jsme navázali v roce 2014 za účelem podpory výrobního procesu lisovny specializovaným systémem MES PHARIS. To nám umožňuje v reálném čase plánovat, řídit a odvádět výrobu komplikovaných plastových celků. Pro nově získaný projekt zákazníka Rolls-Royce Motor Cars pro nás UNIS úspěšně implementoval funkcionalitu komplexního řízení výrobního a logistického procesu v režimu Just In Sequence.

Na základě dlouholeté spolupráce a oboustranné spokojenosti plánujeme MES PHARIS v následujících letech rozvíjet."

Daniel Vrána / Manažer informačních technologií / ATEK s.r.o. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Břetislav Gráf

"Systém nám poskytuje online informace o průběhu a stavu výrobního procesu jak v oblasti kvantity, tak i rychlosti, stability, kvality a technologických parametrů včetně jejich průběžné kontroly. Zajišťuje avizování odchylek od požadovaných parametrů i okamžitou informaci o nestandardních stavech procesu. Zviditelňuje řídicímu managementu a také přímé obsluze strojů stanovené body procesu a předává pokyny k dalšímu postupu. Současně pokrývá i řadu podpůrných procesů, mezi něž patří mimo jiné celá oblast údržby nebo agenda školení a průběžného informování zaměstnanců o všech změnách parametrů a nastavení pracovních postupů.

MES PHARIS je velmi silným nástrojem nejen k dosažení efektivity a kvality výrobního procesu, ale i k jeho kontinuálnímu zlepšování."

Ing. Břetislav Gráf / PROCESNÍ INŽENÝR / KASKO spol. s r.o. / Detail reference

Foto uživatele MES PHARIS ze společnosti Koh-i-noot

V naší výrobě zvláště oceňujeme např. volání kontroly s využitím jejich informování přes Vizualizační obrazovky. Také se nám velice osvědčilo nastavení modulu údržby a systém preventivních údržeb strojů navázaný na přesné sledování využití forem. Tento modul velmi chválí především auditoři.

Dalším velkým plusem je nastavení přenosu kompletní výrobní dokumentace v digitální podobě na terminály u strojů, včetně všech postupů, pokynů, katalogů vad apod.

Ing. Alena Machová / Vedoucí lisovny / KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. / Detail reference

ŘÍZENÍ VÝROBY POMOCÍ MES PHARIS I VE VAŠEM PODNIKU

Podívejte se na video ukázku typického využití MES systému PHARIS pro řízení výroby ve výrobním podniku s automotive produkty. Na videu je zachycen kompletní řetězec využití MES PHARIS od generování výrobních příkazů z ERP, optimálního rozvrhu výroby, odvody práce, kontroly shodných a neshodných kusů, balení a expedici. Video je doprovázeno vysvětlujícím komentářem.

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Pošlete nám svůj dotaz, nebo nám o sobě dejte vědět krátkou zprávou. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat…

E-mail
Telefon
Jméno a příjmení
Firma
Vaše zpráva
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

VAŠE DOTAZY ZODPOVÍ

Martin Urban Head of Sales and Marketing MES PHARIS

Martin Urban

Vedoucí oddělení Prodej a marketing
MES PHARIS

murban@pharis.cz
+420 725 573 112

LinkedIN