Vytipované přínosy nasazení MES PHARIS ve zbrojařském průmyslu
 • Elektronicky řízená výroba dle legislativy auditních institucí
 • Možnost jedinečné identifikace zbraní včetně evidence vstupních materiálů a polotovarů
 • Podpora pro elektronické řízení hromadné výroby nábojů a munice
 • Zajištění komplexní traceability výroby
 • Řízení kvality s využitím napojení na kontrolní stanice pro automatické vyhodnocení
Traceabilita výroby
Označování zbraní a munice sdílí společné cíle. Obojí funguje jako systém klasifikace pro účely pořizování záznamů, které pak slouží ke sledování použití, přepravy, uskladnění a kontroly kvality zbraní a munice. Výše uvedené činí označování zbraní a munice kritickým a velmi důležitým z hlediska celosvětové kontroly zbraní a munice.

Výrobní informační systém PHARIS nabízí možnost identifikovat a vysledovat pohyb výrobku, nebo komponenty až do místa jejich původu. Místem původu může být konkrétní výrobní dávka, výrobní linka a časový údaj, výrobní hala nebo pracovník.

Funkce nástrojů pro identifikaci a sledovatelnost produktů:
 • Uživatel může jednoznačně určit ve všech fázích výroby konkrétní produkt pomocí jeho identifikačního čísla, objednávkového výrobního čísla, čísla procesu, čísla šarže a čísla výrobního příkazu. Je odkazována také každá komponenta výrobku, ať už co se týká materiálu, procesu, měření, nebo obsluhující osoby a veškeré související činnosti až po konečný výstup.
 • Jednoznačná identifikace výrobku.
 • Provázanost s příslušnými výkresy, specifikacemi, revizemi a záznamy o kvalitě.
 • Provázanost na pracovníky provádějící kontrolu kvality.
 • Provázanost na použité měřicí přístroje, měřidla a nástroje, které byly použity během výrobního procesu.
Na první (výrobní) operaci se vytvoří záznam o kusu, kterému se přiřadí načtený kód kusu. K tomuto záznamu o kusu se doplní informace o příslušné registraci k operaci (pro navázání dat o stroji, uživateli, technologických hodnotách, obalech, kvalitě, …). Na následujících operacích se kód tohoto kusu načte a k záznamu o daném kusu jsou opět přiřazeny informace z další registrace k operaci. Tyto informace jsou následně k dispozici v genealogii kusu.

Výše uvedené výrobní a montážní operace jsou součástí jednoho výrobního příkazu. Kus s jednoznačnou identifikací může vstupovat i do jiných výrobních příkazů, než ve kterých byl vytvořen. Do těchto výrobních příkazů daný kus vstupuje jako vstupní komponenta (polotovar). Finální kus pak nese informaci o všech kusech polotovarů, které do něj vstupují.

Kontrola kvality a auditní instituce
Zbrojní průmysl, a tedy i výroba munice podléhá celosvětově velice přísnému stupni kontroly. V České republice jsou v platnosti tzv. obranné standardy. Jejich využívání upraveno zákonem č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu.

Více o elektronickém procesu řízení kvality naleznete zde.
Hromadná výroba nábojů a munice
MES PHARIS nabízí podporu pro elektronické řízení výrobních procesů nábojů a munice, které mají typický charakter tzv. "hromadné výroby", jež má určitá specifika. V hromadné výrobě převládá výroba jednoho či velmi malého počtu výrobků, které se vyrábí ve velkém množství. Pro tento typ výroby je také charakteristická vysoká míra opakovatelnosti, stálost výrobního programu a využívání speciálních zařízení. Dále je zde typická dělba práce (vysoká specializace pracovníků), vysoká úroveň technické přípravy výroby, krátký výrobní cyklus (někdy i méně než 1 sekunda), vysoký podíl organizace práce, vysoký stupeň mechanizace a automatizace výroby.
Vedlejší přínosy nasazení MES PHARIS
 • Zefektivnění výrobního procesu – zvýšení efektivity výroby.
 • On-line detailní přehled o rozpracované výrobě.
 • Podpora pro reálné hodnocení OEE.
 • Integrace kontrolních plánů – automatické generování požadavků na kontrolu.
 • Podpora bezpapírové výroby – dostupnost výrobní dokumentace v elektronické podobě.
 • Přímé napojení MES PHARIS na stroje a kontrolní stanice.
 • Systém řízení kvalifikace pracovníků na výrobu jednotlivých dílů.
 • Minimalizace režijních neproduktivních časů.
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
3