Řízení montáží

MES PHARIS® nabízí podporu řízení výroby na montážních linkách a pracovištích s využitím on-line komunikace s montážními linkami. Procesy zachycuje především z pohledu automotive norem, tedy především IATF 16 949 (dříve ISO/TS).

Vedle standardních funkcionalit, jako jsou odvody práce, automatická evidence prostojů, podpora bezpapírové výrobní dokumentace, sběr procesních parametrů při využití on-line oboustranné komunikace s ERP systémy, které MES nabízí, svým rozsahem pokrývá řízení výroby na montážních linkách a pracovištích.

Proces řízení výroby na montážích a monitorování činnosti montážních pracovišť pokrývá následující vybrané oblastí:  
 

Dynamická změna výrobní operace

Kritickým místem v oblasti řízení výrobních operací je ideálně automatické zajištění změny výrobní operace. MES PHARIS® nabízí podporu pro inteligentní rozpoznání přechodu výroby. Automaticky vybírá operaci na základě aktuálního zařízení a automaticky načteného výrobku. Pro identifikaci výrobku se obvykle nabízí možnost využití „maket“, popř. čárového kódu.  
 

Automatické řízení strojů

MES PHARIS® je schopen na základě automaticky načteného kusu zvolit z centrální databáze MES systému sadu schválených řídicích parametrů popř. program, který nahraje do paměti řídicího systému stroje. Tento mechanismus zabezpečí centrální řízenou distribuci schválených programů. Více viz Centrální správa řídicích programů, DNC“.  
 

Kontrola vstupů montážní linky

 • Validace správnosti - systém ověřuje použití správné vstupní komponenty popř. suroviny,
 • periodické hlídání načítání komponent,
 • možnost využití eskalačního procesu v případě odhalení chyby s možností automatického zastavení linky.
 
 

Efektivní odvody práce a on-line vykazování

Pro odvody práce jsou jednotlivá pracoviště montážní linky vybavena výrobními terminály. Operátor potvrdí systémem napočítané kusy, které jsou automaticky on-line předávány ERP systému.
Tento způsob vykazování nabízí následující možnosti:
 • On-line přenos odvodů práce do ERP systému,
 • změna výroby vyvolá automatický odvod práce, který musí operátor potvrdit,
 • pracovník odvádí práci dle napočítaných cyklů,
 • využití číselníků neshod pro daný výrobek,
 • manuální, popř. strojní automatická identifikace neshodných kusů,
 • navázání identifikovaných neshodných kusů na Alarmy a eskalační systém,
 • odbourání ručního vykazování se zanesenými chybami.
 
 

Tisk štítků a obalových jednotek

MES PHARIS® nabízí plnohodnotnou podporu pro řešení tisku štítků obalových jednotek a jejich identifikaci. Nabízí využití centrálních, popř. tiskáren umístěných přímo u výrobních terminálů. Tisk obalového štítku je možné vyvolat přímo z obrazovky výrobního terminálu, kde jsou dostupné potřebné informace pro štítek. Systém nabízí rovněž podporu pro zavedení jednoznačné identifikace výrobků. Pro tento účel je obvykle využíváno čárových kódů. Nedílnou součástí z pohledu funkcionalit MES PHARIS® je také zabezpečení evidence kusů v rámci obalových jednotek včetně práce s nimi, jako jsou přebalování apod. Více viz „Obalové jednotky 
 

Operativní sledování změn výroby

Systém řeší návaznost výrobních operací. Pro optimalizaci chodu montážní linky systém nabízí v případě přechodu na jiný výrobek možnost prediktivního chování na následujících operacích. Včasné upozornění na změnu výrobku je impulzem pro včasné zahájení přípravných prací na následujících pracovištích.
Úkolem MES PHARIS® je zprostředkovat informace z PLC systémů pro signalizaci změn na jednotlivých pracovištích montážních linek.  
 

Napojení na montážní linky

MES PHARIS® obsahuje pro připojení montážních linek sadu komunikačních driverů. K základní informaci taktu (cyklu) nabízí možnost stahování, ukládání a alarmování rovněž procesních technologických parametrů jako jsou teploty, tlaky apod.
Obvyklými způsoby připojení MES PHARIS® na montážní linky je využití OPC nebo digitálních vstupních karet. Více o možnostech připojení je v oblasti „Sběr dat z výroby.  
 

Otevřenost pro realizaci PICK-TO-LIGHT

Díky on-line dostupnosti nezbytných informací pro montážní pracoviště, MES je otevřený pro připojení na systém PICK-TO-LIGHT.<  
 

KPI pro hodnocení montážních linek

 • Monitorování činnosti pracoviště,
 • genealogie kusů / výrobků,
 • průchodnost montážní linky.
 
 

Podpora bezpapírové výroby

I v oblasti řízení výroby na montážních linkách nachází své uplatnění poskytnutí aktuální dokumentace v elektronické podobě dostupné na výrobních terminálech. Funkcionality je s oblibou využíváno především pro zobrazení návodek a katalogů vad. Širší podpora bezpapírové výroby je uvedena  v oblasti Řízení výroby, odvody práce“.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
3