Výrobní logistika, Kanban


MES PHARIS® zahrnuje širokou podporu pro řešení procesů spojených s výrobní logistikou. Výhodou integrace této oblasti do MES systému je on-line dostupnost potřebných dat z ERP systému a současně je možné využití hardwarových prostředků pro provoz MES PHARIS® ve výrobě.

Do MES PHARIS® je integrována metodika pro podporu Štíhlé výroby. Úkolem MES PHARIS® je zajistit výrobu aktuálních požadavků v co nejkratší době při dodržení kvality s minimální skladovou zásobou. MES PHARIS® je vhodný pro implementaci do výrob pracujících v režimu Just in Time (JIT), tedy řízení výroby dle aktuální potřeby.

Výrobní logistika v MES PHARIS® je integrována do 3 hlavních oblastí:
 • Obalové jednotky,
 • jednoznačná identifikace, traceabilita,
 • kanban,
 • dodací listy.

 

Obalové jednotky

Správa obalových jednotek řeší plnění obalových a paletových jednotek přímo ve výrobě a manipulaci s nimi.

Oblast obalových jednotek nabízí následující vytipované funkcionality:

 • Balicí předpisy – zahrnuje evidenci druhů a kapacit obalových a paletových jednotek, alternativních jednotek, výchozí štítků apod.,
 • automatické plnění obalů – na základě on-line informací o vyrobených kusech. Nabízí přehled o aktuálním stavu plněné jednotky. Možnost tisku štítků, doplňování jednotek, výběr alternativních jednotek apod.,
 • tisk štítků – možnost tisku obalových a paletových štítků. Podpora pro uživatelskou tvorbu formátu štítků více typů,
 • naskladnění jednotek – v rámci tisku štítků možné vyvolání automatického naskladnění obalové nebo paletové jednotky v nadřazeném ERP systému. MES nabízí přehled o naskladněných jednotkách,
 • kontrola správnosti jednotek – nabízí sledování a správu naplněných jednotek.

Podpora výrobní logistiky přes aplikaci výrobního mini klienta:

 • Vyřazování neshodných kusů,
 • přesuny kusů mezi obalovými jednotkami (doplnění obalů, přesun z náhradních obalů, ...),
 • přesuny obalových jednotek mezi paletovými jednotkami,
 • doplňkový tisk štítků obalových a paletových jednotek,
 • vytváření a storno obalových a paletových jednotek,
 • nastavování kontrolních příznaků.

   

Jednoznačná identifikace, traceabilita

Traceabilita je užitečná zejména pro výroby pro automotive a to především vztahující se na výrobu bezpečnostních dílů jako jsou součásti airbagů, prvky palivového okruhu apod. Zde je zákazníky od výrobců vyžadováno zajištění zpětné dohledatelnosti a archivace.
MES PHARIS® má integrované funkcionality pro dokladování, sledování a archivací všech průvodních informací související s výrobou dílů. Výrobní rodokmen je možné udržovat pro jednotlivé šarže (výrobní dávky) nebo jednotlivé kusy.

V rámci traceability jsou uchovávány průvodní informace:

 • Použité materiály, polotovary včetně šarží,
 • technologické parametry ze stroje – teploty, materiálový polštář, tlaky, doby trvání,
 • řízení kontroly – dodržování kontrolního plánu, hodnoty měření,
 • osoby zapojené do výrobního procesu,
 • odvody práce, neshody, nápravná opatření,
 • použitý program, sada parametrů ve stroji,
 • použitý nástroj,
 • údržby,
 • apod.
Podpora pro jednoznačnou identifikaci. V rámci projektů jsme realizovali i identifikaci jednotlivých kusů – obvykle využitím čárového kódu. K MES PHARIS® je možné připojit např. lasery, které zabezpečí vypálení identifikátoru, který následně svazujeme s parametry konkrétního kusu.

 

Kanban

Elektronický systém KANBAN slouží pro správu požadavků na materiál. Modul umožňuje automatické nebo manuální vytváření požadavků na materiál. Požadavky jsou určeny k závozu nebo odvozu materiálu. Požadavky na materiál jsou směrovány na výrobu, sklady nebo manipulaci.
Požadavky směrované do výroby jsou zpravidla vytvářeny na pracovištích montáže a řídí produkci výrobních jednotek. Požadavky směrované do skladu jsou zpravidla vytvářeny pro nakupované suroviny nebo polotovary na skladech. Požadavky směrované na manipulaci slouží k závozu materiálu (vstupních komponent) k výrobní jednotce nebo odvozu materiálu (výrobků či odpadů) od výrobní jednotky.
Modul je dostupný ze všech klientů systému MES PHARIS® (hlavní klient, výrobní klient i výrobní mini klient).
Scénář možného použití:
 • Obsluha vytvoří požadavek na závoz materiálu pro následující výrobu,
 • sklad požadavek obdrží a po vyskladnění materiálu požadavek přesune na manipulaci,
 • manipulant převezme požadavek, zaveze materiál a závoz potvrdí.
Dalšími typickými scénáři jsou tvorba požadavků vyráběné komponenty (které slouží pro plán výroby) či tvorba požadavků pro odvoz materiálu (výrobků či odpadů).

 

Dodací listy

Modul dodacích listů umožňuje vytvářet, editovat a tisknout dodací listy s podporou využívání dat dostupných v MES systému.

MES PHARIS® podporuje komplexní správu dodacích listů.


CHCETE VĚDĚT VÍCE, ZAŠLETE NÁM SVŮJ DOTAZ PROSTŘEDNICTVÍM SEKCE „Ptejte se“ | Leták ke stažení v sekci „Ke stažení
4