Výrobní logistika, Kanban

MES PHARIS zahrnuje širokou podporu pro řešení procesů spojených s výrobní logistikou. Výhodou integrace této oblasti do MES systému je on-line dostupnost potřebných dat z ERP systému a současně je možné využití hardwarových prostředků pro provoz MES PHARIS ve výrobě.

Do MES PHARIS je integrována metodika pro podporu Štíhlé výroby. Úkolem MES PHARIS je zajistit výrobu aktuálních požadavků v co nejkratší době při dodržení kvality s minimální skladovou zásobou. MES PHARIS je vhodný pro implementaci do výrob pracujících v režimu Just in Time (JIT), tedy řízení výroby dle aktuální potřeby.

Výrobní logistika v MES PHARIS je integrována do 3 hlavních oblastí:
 • Obalové jednotky,
 • jednoznačná identifikace, traceabilita,
 • kanban.
 

Obalové jednotky

Správa obalových jednotek řeší plnění obalových a paletových jednotek přímo ve výrobě a manipulaci s nimi.
 

Oblast obalových jednotek nabízí následující vytipované funkcionality:

 • Balicí předpisy – zahrnuje evidenci druhů a kapacit obalových a paletových jednotek, alternativních jednotek, výchozí štítků apod.,
 • automatické plnění obalů – na základě on-line informací o vyrobených kusech. Nabízí přehled o aktuálním stavu plněné jednotky. Možnost tisku štítků, doplňování jednotek, výběr alternativních jednotek apod.,
 • tisk štítků – možnost tisku obalových a paletových štítků. Podpora pro uživatelskou tvorbu formátu štítků více typů,
 • naskladnění jednotek – v rámci tisku štítků možné vyvolání automatického naskladnění obalové nebo paletové jednotky v nadřazeném ERP systému. MES nabízí přehled o naskladněných jednotkách,
 • kontrola správnosti jednotek – nabízí sledování a správu naplněných jednotek.

Podpora výrobní logistiky přes aplikaci výrobního mini klienta:

 • Vyřazování neshodných kusů,
 • přesuny kusů mezi obalovými jednotkami (doplnění obalů, přesun z náhradních obalů, ...),
 • přesuny obalových jednotek mezi paletovými jednotkami,
 • doplňkový tisk štítků obalových a paletových jednotek,
 • vytváření a storno obalových a paletových jednotek,
 • nastavování kontrolních příznaků.
 

Jednoznačná identifikace, traceabilita

Traceabilita je užitečná zejména pro výroby pro automotive a to především vztahující se na výrobu bezpečnostních dílů jako jsou součásti airbagů, prvky palivového okruhu apod. Zde je zákazníky od výrobců vyžadováno zajištění zpětné dohledatelnosti a archivace.
MES PHARIS má integrované funkcionality pro dokladování, sledování a archivací všech průvodních informací související s výrobou dílů. Výrobní rodokmen je možné udržovat pro jednotlivé šarže (výrobní dávky) nebo jednotlivé kusy.

V rámci traceability jsou uchovávány průvodní informace:

 • Použité materiály, polotovary včetně šarží,
 • technologické parametry ze stroje – teploty, materiálový polštář, tlaky, doby trvání,
 • řízení kontroly – dodržování kontrolního plánu, hodnoty měření,
 • osoby zapojené do výrobního procesu,
 • odvody práce, neshody, nápravná opatření,
 • použitý program, sada parametrů ve stroji,
 • použitý nástroj,
 • údržby,
 • apod.
Podpora pro jednoznačnou identifikaci. V rámci projektů jsme realizovali i identifikaci jednotlivých kusů – obvykle využitím čárového kódu. K MES PHARIS je možné připojit např. lasery, které zabezpečí vypálení identifikátoru, který následně svazujeme s parametry konkrétního kusu.
 

Kanban

Elektronický systém KANBAN slouží pro správu požadavků na materiál. Modul umožňuje automatické nebo manuální vytváření požadavků na materiál. Požadavky jsou určeny k závozu nebo odvozu materiálu. Požadavky na materiál jsou směrovány na výrobu, sklady nebo manipulaci.
Požadavky směrované do výroby jsou zpravidla vytvářeny na pracovištích montáže a řídí produkci výrobních jednotek. Požadavky směrované do skladu jsou zpravidla vytvářeny pro nakupované suroviny nebo polotovary na skladech. Požadavky směrované na manipulaci slouží k závozu materiálu (vstupních komponent) k výrobní jednotce nebo odvozu materiálu (výrobků či odpadů) od výrobní jednotky.
Modul je dostupný ze všech klientů systému MES PHARIS (hlavní klient, výrobní klient i výrobní mini klient).
Scénář možného použití:
 • Obsluha vytvoří požadavek na závoz materiálu pro následující výrobu,
 • sklad požadavek obdrží a po vyskladnění materiálu požadavek přesune na manipulaci,
 • manipulant převezme požadavek, zaveze materiál a závoz potvrdí.
Dalšími typickými scénáři jsou tvorba požadavků vyráběné komponenty (které slouží pro plán výroby) či tvorba požadavků pro odvoz materiálu (výrobků či odpadů).
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2