Vizualizace výroby

  Tento modul MES systému slouží k rychlému a přehlednému náhledu na výrobu. Grafickou formou zobrazuje aktuální stav rozpracované výroby.

 

Obvyklé informace využívané na vizualizačních obrazovkách MES PHARIS:

 • Rozpracovaná výroba – zakázka, výrobní příkaz, výrobní operace, plán, počet vyrobených, počet neshodných, skluz ve výrobě,
 • čas do konce výrobní operace – avíza o zahájení přípravných prací na následující výrobní operaci,
 • zobrazení volání – např. vizualizace volání profese na dané pracoviště (manipulanti, seřizovači, kontrola, operátor…). Více o avízech v oblasti „Alarmy a eskalační systém“,
 • zobrazení stavu stroje – výroba, seřízení, prostoj, porucha …,
 • informace o použitém nástroji,
 • operátor registrovaný k výrobě,
 • zobrazení technologických parametrů ze strojů – např. cyklus, teplota, tlak, velikost polštáře …,
 • informační tabule, rozdělovník pracovníků – více viz oblast „Řízení výroby, odvody práce“,
 • KPI – Klíčové výrobní ukazatele – více viz „KPI – klíčové výrobní ukazatele, Reporty“,
 • a další.

 

Přístup k vizualizaci:

 • Z hlavního klienta MES PHARIS z kanceláře, nebo PDA na platformě windows mobile. Tato možnost nabízí přepínání mezi předdefinovanými obrazovkami formou záložek,
 • velkoplošné obrazovky umístěné ve výrobách, montážích, dílnách, mistrovně apod.

 

Vizualizace výroby má následující vlastnosti:

 • Možnost uživatelské definice vlastního vzhledu vizualizačních obrazovek. Zákazník má možnost sám vytvářet nebo upravovat vizualizační obrazovky bez nutnosti zásahu dodavatele,
 • možnost vytvoření libovolného množství typů obrazovek,
 • zobrazení a výběr typu předdefinované obrazovky v návaznosti na umístění velkoplošné obrazovky,
 • členění typů obrazovek dle profese – možnost definice rozdílné obrazovky pro technology, vedoucí pracovníky, manipulanty apod,
 • přístup k vizualizaci přes tenkého klienta – tedy i vzdáleně bez nutnosti instalace klientské aplikace,
 • automatická obnova hodnot na obrazovce v řádu sekund.
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2