Správa nástrojů


Modul Správa nástrojů výrobního systému PHARIS® nabízí přehlednou evidenci nástrojů. Tento modul využívá komunikaci se stroji a automaticky načítá počet cyklů ke každému nástroji. Plánování údržby nástrojů je následně řešeno v rámci „Řízení údržby“. Pro identifikaci nástrojů jsou obvykle využívány RFID čipy.
 

Efekty plynoucí z využívání Správy nástrojů

  • Řízený proces pro práci s nástroji a získání komplexního rodokmenu (genealogie) daného nástroje,
  • kontrola nasazení správného nástroje před vlastní výrobou,
  • získání dohledu o umístění nástroje,
  • operativní evidence údržby nástrojů,
  • možnost využití aktuálního stavu nástroje pro Kapacitní plánování a rozvrhování výroby výroby,
  • získání detailního přehledu o nástrojích (stroj, sklad, údržba, výrobní závod…),
  • přehled o typech událostí nad daným nástrojem a jednotlivá trvání událostí,
  • evidence dokumentace k nástroji,
  • přehled výměn a spotřeb nástrojů,
  • zavedení efektivní identifikace nástrojů – obvykle RFID.

Společnost UNIS, a.s. se zabývá komplexním řešením RFID identifikace vstřikovacích forem. Návrh řešení zohledňuje vysoké teploty dosahované na vstřikovacích formách. Zavedení RFID identifikace vede ke zrychlení a zefektivnění procesu pro práci s formami a současně k minimalizaci vzniku chyby manuálním zadáváním kódu formy v rámci Správy forem.
 
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2
var leady_track_key = "etJa8JZ6HsvjVdJx"; (function () { var l = document.createElement("script"); l.type = "text/javascript"; l.async = true; l.src = 'https://t.leady.com/' + leady_track_key + "/L.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(l, s); })();