Sběr dat z výroby

MES PHARIS® obsahuje standardní sadu komunikačních driverů pro podporu oboustranné komunikace se stroji, linkami a širokou škálu periferních zařízení.
 
 

Komunikace se stroji je využívána zejména pro následující oblasti:

Sběr technologických/procesních dat

Nekompromisní požadavky na sběr technologických parametrů ze strojů v průběhu výroby přichází převážně ze strany výrobců automobilů a jejich přímých subdodavatelů jako jsou Robert Bosch apod. Klíčovou roli hrají historizované parametry zejména v oblasti výroby bezpečnostních dílů, kde jsou kladeny extrémní požadavky na kvalitu a zpětnou dohledatelnost výrobních podmínek. Dnes je již běžným požadavkem prokázání nejen kvality vyráběných dílů, ale současně předložení parametrů, za kterých byl daný výrobek/polotovar vyroben.

Mezi typické parametry se řadí: (teploty, tlaky, doba plastifikace, výška polštáře, aktuální doba cyklu...).
 

Sběr cyklů – navázání na odvody, Preventivní údržbu, alarmy

Nejvýznamnějším signálem je cyklus / automatický cyklus. Tento nachází mnohá uplatnění pro zabezpečení efektivního řízení výroby.

Signál cyklu je možné využít např. pro:
 • Automatické on-line odvody práce. Automatická evidence výrobních a seřizovacích kusů,
 • správa nástrojů,
 • prediktivní údržba nástrojů a zařízení,
 • alarmový systém,
 • normování a validace zadaných normovaných časů v TPV,
 • hodnocení vytížení zařízení,
 • automatické generování prostorů,
 • a další.

Sběr stavů stroje

Z mnoha zařízení je možné automaticky stahovat stav stroje jako jsou seřízení, automatický cyklu, porucha, jede-nejede apod. Tyto signály je možné navázat na stavy, do kterých zařízení automaticky přechází na základě příchozího signálu bez nutnosti manuálního zadávání stavů stroje.
 

Centrální nahrávání řídicích programů popř. nastavovacích parametrů do/ze stroje

Výrobní informační systém PHARIS® plní roli centrálního správce programů/nastavení, které je možné vzdáleně po síti nahrávat do paměti zařízení. Vice v oblasti Centrální správa řídicích programů, DNC.

Stahování změnových protokolů

Některé typy strojů v případě změny seřizovacích parametrů automaticky generují tzv. Změnové protokoly. Tyto je možné on-line přenášet do MES PHARIS®, kde se jednotlivé protokoly centrálně archivují, a je možné dohledat změny nastavení stroje.
 

Stahování naměřených hodnot z kontrolních stanic a periferií

V rámci komunikace zařízení s MES PHARIS® je možné také stahovat naměřené hodnoty z kontrolních stanic, vah, měřicích přístrojů, popř. periferních zařízení jako jsou sušící zařízení, termy apod.
 

Možnosti využití technologických parametrů v MES PHARIS®

Historizace / historie technologických hodnot

Stažené technologické parametry jsou archivovány v technologické databázi výrobního informačního systému. MES PHARIS®  je optimalizován a podporuje moderní trendy ukládání historizovaných veličin. Běžnou praxí bývá historizace parametrů delší jak 15 let, která bývá např. požadována u výroby bezpečnostních výrobků.
MES systém obsahuje také sadu nástrojů pro práci s touto databází a nabízí snadný přístup k těmto datům.

Trendy

Tento modul nabízí komfortní pohled na vývoj hodnot historizovaných technologických veličin formou grafu. Systém podporuje uživatelskou definici libovolného množství grafů se zvolenými parametry. Komponenta umožňuje zobrazovat aktuální parametry v „realtime“ režimu. Trendy jsou vhodným nástrojem pro analýzu výrobního procesu, kterou s oblibou využívají zejména technologové.

Vizualizace

Technologické parametry je možné zobrazit na tzv. Vizualizačních obrazovkách, které slouží pro rychlý a přehledný náhled na výrobu. Více viz oblast „Vizualizace výroby“.

Podpora pro výrobní terminály, provázanost s řízením výroby

Sběr technologických parametrů a cyklů má přímý dopad na efektivní řízení výroby. Aktuální parametry jsou mimo jiné navázány na funkcionality výrobních terminálů a to vztahu k odvodům práce nebo např. prezentace aktuálních procesních parametrů na zařízení.
 

Řízení výroby a dodržování kontrolního plánu

Kontrolním plánem je možné v MES PHARIS® obohatit definici TPV (technologické přípravy výroby).

Výsledným efektem je integrace kontrolních procesů a mechanismů do řízení výroby. Při využití možné on-line komunikace s kontrolními zařízeními MES PHARIS® nabízí silnou podporu komplexní řízení výroby dle IATF 16 949 (dříve ISO/TS).

Výrobní terminál upozorňuje operátora na nutnost provedení kontrolního kroku popř. operace jako jsou např. proveď měření, výměna nástroje, provedení čištění dělící roviny apod.
 

Podporované způsoby komunikace dle typů zařízení

 

Vstřikovací lisy a periferie

Systém PHARIS® obsahuje širokou škálu komunikačních driverů pro připojení široké škály vstřikovacích lisů. Jedná se např. Arburg, Engel, Demag, Battenfeld, KraussMaffei, nebo také značky typu Ferromatik, Negri Bossi, Haitian apod.

Pro připojení vstřikolisů využíváme obvykle technologie:
 • Euromap 63, Euromap 77, VE 437, OPC UA,
 • PrinterPort – LPT, USB, RS,
 • přímé propojení přes svorkovnice,
 • dovybavení čidly,
 • přímé využití řídicího systému stroje,
 • a další.
Z perifierií na vstřikovnách je možné k MES PHARIS® připojit např. sušicí zařízení, termy, váhy, měřidla apod.

Společnost UNIS je schopna pro většinu strojů nabídnout připojení vstřikovacích lisů bez nutnosti jejich dovybavení nákladným komunikačním rozhraním!
 

CNC stroje – brusky, frézy, hloubičky, řezačky, drátovky …

Přímé propojení výrobního systému s CNC stroji je závislé na typu komunikace, kterou podporuje konkrétní zařízení.

Obvykle CNC stroje k MES PHARIS® připojujeme přes:
 • Stávající řídicí systém zařízení (Heidenhain, Sinumerik...),
 • MTConnect,
 • OPC UA, Euromap 77,
 • dovybavení lokálním PLC – osvědčené ekonomické řešení pro získání skutečného cyklu, které eliminuje klamání obsluhou formou běhu stroje na prázdno apod.,
 • přímé propojení přes svorkovnice,
 • dovybavení čidly,
 • využití m-funkcí,
 • sériovou komunikaci,
 • a další.

Kontrolní stanice – digitální váhy a měřidla

Pro přímé připojení kontrolních stanic k MES PHARIS® je možné obvykle využít sériovou nebo USB komunikaci, analogové karty, proprietárních protokolů výrobců zařízení apod.

Montážní linky

Oboustrannou komunikaci je obvykle realizujeme přes OPC rozhraní popř. na úrovni binární komunikace. V projektech jsme realizovali např. připojení řídicích systémů Simatic, Allen- Bradley a další.
 
Způsob komunikace se stroji vždy navrhujeme s ohledem na ekonomickou návratnost investice do dovybavení. V případě, že je dovybavení stroje příliš nákladné, volíme alternativní ekonomičtější způsob připojení dle konkrétního typu technologie.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2