Centrální správa řídicích programů, DNC

MES PHARIS® nabízí komplexní správu řídicích programů.

Základní entitou této evidence jsou programy pro:
  • Vstřikovací lisy (parametry nastavení vstřikovacího lisů),
  • programy pro PLC – výrobní linky – montáže, lakování…,
  • programy pro CNC stroje,
Detailní informace o způsobech komunikace se stroji naleznete v oblasti „Sběr dat z výroby“.
 

Řízený proces pro práci s programy

Centrální správa programů je implementována s požadavky standardů managementu jakosti dodavatelů pro automobilový průmysl. V rámci těchto standardů splňuje požadavky na tvorbu, schvalování a centrální řízenou distribuci programů do strojů.
Mezi přínosy ze zavedení řízeného procesu centrálního nahrávání programů:
  • Jednotné standardizované úložiště programů na serveru MES,
  • možnost delegování zodpovědné osoby za přípravu programů a jejich schvalování,
  • seřizovač pracuje pouze se schválenými programy, které jim systém přednabídne,
  • zajištění archivace, zpětné dohledatelnosti a bezpečného uložení programů,
  • přehled o verzích programů, včetně atributů – autor, verze, datum a čas změny, zařízení, nástroj apod.

Lisovny plastů - schema
 

Oboustranná komunikace

Nahrávání řídicích programů probíhá v obou směrech. Výrobní informační systém PHARIS® zabezpečuje možnost nahrávání do stroje, ale také stahovaní modifikovaných řídicích programů ze stroje do MES systému, kde dochází jejich schvalování pro příští použití.
 

Verzování programů

Pro každý řídicí program je možné vytvářet nové verze a varianty. Systém umožňuje návrat i ke starším verzím.
 

Automatické řízení strojů na výrobních linkách

MES PHARIS® je schopen na základě automaticky načteného kusu zvolit z centrální databáze MES systému sadu schválených řídicích parametrů popř. program, který nahraje do paměti řídicího systému stroje.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2