Alarmy a eskalační systém

Alarmový systém

Alarmový systém slouží zejména k okamžitému automatickému upozornění na problém ve výrobním procesu.

Efektivní využívání alarmového systému má za následek:
 • Snížení neproduktivních časů, zvýšení OEE - Efektivity výrobních zařízení,
 • snížení zmetkovitosti,
 • zajištění dodržování technologické kázně,
 • zajištění plnění kontrolních plánů,
 • minimalizaci rozdílu mezi plánovaným a skutečným výrobním časem,
 • optimální alokaci lidských zdrojů na jednotlivých pracovištích. Např. při seřízení není nutná přítomnost operátora, kterého je možné dočasně přidělit na jiné pracoviště apod,
 • optimalizaci profesí v rámci směn.
MES PHARIS® umožňuje uživatelskou definici alarmových podmínek, které určují, jaké hodnoty a při jakých mezích mají alarm vyvolat. Současně je možné definovat příjemce a způsob upozornění na alarm (SMS, vizualizační obrazovka, email, maják apod.)

Uživatelé systému PHARIS® mají obvykle nastaveny následující alarmové podmínky popř. upozornění:
 • Technologický parametr mimo definované meze. Výrobní systém PHARIS® v každém cyklu (popř. intervalu) monitoruje hodnoty vybraných technologických parametrů (např. teplota, tlak, velikost polštáře) a porovnává, zda jsou hodnoty v toleranci. Hodnoty je možné nastavit v TPV pro každý výrobek,
 • cyklus mimo meze,
 • skluz ve výrobě – upozornění na narůstající rozdíl mezi normovanou hodnotou cyklu a skutečnou hodnotou cyklu (+/-),
 • porucha zařízení, stroje,
 • blížící se konec výrobní operace na daném pracovišti,
 • několik po sobě jdoucích zmetků,
 • překročena obvyklá doba seřizování,
 • přihlášení obsluhy k odchylce. Obvyklé využití tohoto alarmu je na výkonově hodnocených pozicích.
 
Zpětné hodnocení alarmů je jedním z podkladů pro stanovení nápravných preventivních opatření.
 

Avíza

Avíza jsou rozšířením alarmů a jsou primárně určeny pro příjemce ve výrobní hale.  Avízo je obvykle realizováno pomocí velkoplošné obrazovky, mailem nebo sms.

Manuální avíza spouštěné obsluhou z výrobního terminálu obvykle využíváme pro volání profesí:
 • Přivolání operátora,
 • přivolání manipulanta,
 • přivolání seřizovače,
 • přivolání kontroly.
Automatická avíza se spouštějí na základě předdefinovaných podmínek:
 • Neplnění normy – upozorňuje na skluz v plnění normy seřizovače,
 • blížící se výměna nástroje – upozorňuje na blížící se výměnu nástroje,
 • růst skluzu výroby – upozorňuje na rostoucí trend ve skluzu výroby,
 • nedodržení reakční doby – upozorňuje na dlouhou reakční dobu u volání z první skupiny avíz.
 

Eskalační systém

Na alarmy a avíza je možné navázat eskalační systém. V případě, že nedojde k potvrzení alarmu/avíza danou osobou, systém automaticky přenáší vzniklý alarm dále na nadřízeného pracovníka, který je definován v eskalačním procesu.
 
Chcete vědět více? Napište nám a my se Vám ozveme.
E-mail: *
Telefon:
Jméno a Příjmení:
Firma:
 
2