search
--%>

MSV Brno 2021

MSV Brno 2021

Společnost UNIS se od 08. – 12. listopadu 2021 zúčastní 62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

V rámci veletrhu připravujeme:

Názornou ukázku našeho produktu výrobního informačního systému MES PHARIS®, včetně funkcionalit výrobního terminálu.

Prezentaci všech vyvíjených zařízení letecké techniky, jako jsou řídicí jednotky CPSJ turbínového motoru TJ100, řídicí jednotky pro palivová a hydraulická čerpadla pro letouny Ae270 a L-410, vyvíjený komplexní redundantní řídicí systém typu FADEC (Full Authority Digital Engine Control) pro turbovrtulový motor řady AI-450, výkonový měnič pro turbovrtulový či turbohřídelový motor.

Představení zkušební laboratoře ve 3D zobrazení, kde se provádí EMC testy, mechanické a klimatické zkoušky.

Prostor dáme i odpadovému hospodářství, kterému se nově věnujeme. Podílíme se na tvorbě unikátní linky na přetvářející odpad na odolný a levný stavební materiál.

Najdete nás v Pavilonu V na stánku 035. Těšíme se na Vaši návštěvu.