search
--%>

MES SYSTÉM PHARIS - INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ VÝROBY

Systém MES PHARIS zajišťuje řízení výroby a kontinuální sledování výrobních procesů v reálném čase, trasovatelnost výroby, sběr technologických dat a jejich vyhodnocení formou ukazatelů KPI a OEE. Řízení výroby, digitalizace, optimalizace a zlepšení efektivity výrobních procesů dle principů Industry 4.0.

VÍCE O MES PHARIS
VARIANTY PRODUKTU
PILOTNÍ PROJEKT
Komplexní řízení výroby s MES PHARISKomplexní MES/MOM řešení pro řízení výroby
Optimalizace a trasovatelnost výrobního procesuOptimalizace a trasovatelnost výrobních procesů
Zvýšení rentability a efektivity výrobyMES systém pro zvýšení rentability a efektivity výroby
Standard IATF 16949Standardem pro automotive – reflektuje standard IATF 16949
Spokojený uživatel MES PHARIS ze společnosti Sellier & Bellot

"Implementací výrobního informačního systému MES PHARIS, který je snadno přizpůsobitelný a obsahuje mnoho funkcí z velké škály oblastí jsme získali skvělý nástroj, který je základem pro odhalení dlouhodobých, ale i aktuálně vznikajících problémů na výrobních halách. Díky MES PHARIS jsme schopni vyhodnocovat jednoduché věci na úrovni stroje, ale i komplexní nedostatky celého výrobního procesu. Prakticky nám zavedení výrobního informačního systému MES PHARIS přineslo detailní a zejména přesné informace o každém momentě ve výrobě, které jsou dalším prostředkem ke zlepšování."

Ing. Lukáš Bleha / Vedoucí útvaru řízení výroby / SELLIER & BELLOT a.s. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Daniel Vrána

"Výrobní informační systém MES PHARIS nám umožňuje v reálném čase plánovat, řídit a odvádět výrobu komplikovaných plastových celků. Pro nově získaný projekt zákazníka Rolls-Royce Motor Cars pro nás UNIS úspěšně implementoval funkcionalitu komplexního řízení výrobního a logistického procesu v režimu Just In Sequence.

Na základě dlouholeté spolupráce a oboustranné spokojenosti plánujeme řízení výroby s MES PHARIS rozvíjet i v následujících letech."

Daniel Vrána / Manažer informačních technologií / ATEK s.r.o. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Břetislav Gráf

"Výrobní informační systém pro řízení výroby MES PHARIS nám poskytuje online informace o průběhu a stavu výrobního procesu jak v oblasti kvantity, tak i rychlosti, stability, kvality a technologických parametrů, včetně jejich průběžné kontroly. Zajišťuje avizování odchylek od požadovaných parametrů i okamžitou informaci o nestandardních stavech procesu. Současně pokrývá i řadu podpůrných procesů, mezi něž patří mimo jiné celá oblast řízení údržby nebo agenda školení a průběžného informování zaměstnanců o všech změnách parametrů a nastavení pracovních postupů.

MES PHARIS je velmi silným nástrojem nejen k dosažení efektivity a kvality výrobního procesu, ale i ke kontinuálnímu zlepšování řízení výroby v našem podniku."

Ing. Břetislav Gráf / PROCESNÍ INŽENÝR / KASKO spol. s r.o. / Detail reference

Foto uživatele MES PHARIS ze společnosti Koh-i-noot

V naší výrobě zvláště oceňujeme vlastnosti výrobního informačního systému MES PHARIS např. pro volání kontroly s využitím jejich informování přes vizualizační obrazovky. Také se nám velice osvědčilo nastavení modulu údržby a systém preventivních údržeb strojů navázaný na přesné sledování využití forem. Tento modul velmi chválí především auditoři.

Dalším velkým plusem je nastavení přenosu kompletní výrobní dokumentace v digitální podobě na terminály u strojů, včetně všech postupů, pokynů, katalogů vad apod.

Ing. Alena Machová / Vedoucí lisovny / KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. / Detail reference

MODULÁRNÍ VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MES PHARIS

MES PHARIS pokrývá potřeby řízení výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajištuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací.

Podívejte se na naše vícejazyčné video a inspirujte se možnostmi využití MES PHARIS pro řízení výroby ve Vašem podniku.

MES PHARIS AKTUÁLNĚ

Zvýšení efektivity výroby lisoven plastů

Zvýšení efektivity výroby lisoven plastů

Celková efektivnost zařízení (OEE) je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení, přičemž poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků.

ČÍST VÍCE
Hodnocení personálu dle ukazatele OEE - foto z výroby

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE

Celková efektivnost zařízení (OEE) je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení, přičemž poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků.

ČÍST VÍCE

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÝ PROGRAM

Mezinárodní partnerský program MES PHARIS je platformou pro spolupráci mezi firmou UNIS, a.s. a nezávislými distribučními partnery, kteří poskytují svým klientům analýzu, nasazení výrobního informačního systému MES PHARIS a jeho integraci na další podnikové systémy. V dlouhodobém horizontu poskytují naši partneři poprodejní péči, konzultace a služby spojené s podporou systému.
STAŇTE SE PARTNEREM