search
--%>

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PHARIS

Digitalizace a řízení výroby dle principů Industry 4.0.
VÍCE O MES PHARIS
Komplexní řízení výroby s MES PHARISKomplexní MES/MOM řešení – modulární a dynamický systém
Optimalizace a trasovatelnost výrobního procesuOptimalizace a trasovatelnost výrobních procesů
Zvýšení rentability a efektivity výrobySystém pro zvýšení rentability a efektivity výroby
Standard IATF 16949Standardem pro automotive – reflektuje standardy IATF 16949
Spokojený uživatel MES PHARIS ze společnosti Sellier & Bellot

"Implementací systému, který je snadno přizpůsobitelný a obsahuje mnoho funkcí z velké škály oblastí, jsme získali skvělý nástroj, který je základem pro odhalení dlouhodobých ale i aktuálně vznikajících problémů na výrobních halách. Díky MES PHARIS jsme schopni vyhodnocovat jednoduché věci na úrovni stroje, ale i komplexní nedostatky celého výrobního procesu. Prakticky nám to přineslo detailní a zejména přesné informace o každém momentě ve výrobě, které jsou dalším prostředkem ke zlepšování."

Ing. Lukáš Bleha / Vedoucí útvaru řízení výroby / SELLIER & BELLOT a.s. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Daniel Vrána

"Spolupráci s firmou UNIS jsme navázali v roce 2014 za účelem podpory výrobního procesu lisovny specializovaným systémem MES PHARIS. To nám umožňuje v reálném čase plánovat, řídit a odvádět výrobu komplikovaných plastových celků. Pro nově získaný projekt zákazníka Rolls-Royce Motor Cars pro nás UNIS úspěšně implementoval funkcionalitu komplexního řízení výrobního a logistického procesu v režimu Just In Sequence.

Na základě dlouholeté spolupráce a oboustranné spokojenosti plánujeme MES PHARIS v následujících letech rozvíjet."

Daniel Vrána / Manažer informačních technologií / ATEK s.r.o. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Břetislav Gráf

"Systém nám poskytuje online informace o průběhu a stavu výrobního procesu jak v oblasti kvantity, tak i rychlosti, stability, kvality a technologických parametrů včetně jejich průběžné kontroly. Zajišťuje avizování odchylek od požadovaných parametrů i okamžitou informaci o nestandardních stavech procesu. Zviditelňuje řídicímu managementu a také přímé obsluze strojů stanovené body procesu a předává pokyny k dalšímu postupu. Současně pokrývá i řadu podpůrných procesů, mezi něž patří mimo jiné celá oblast údržby nebo agenda školení a průběžného informování zaměstnanců o všech změnách parametrů a nastavení pracovních postupů.

MES PHARIS je velmi silným nástrojem nejen k dosažení efektivity a kvality výrobního procesu, ale i k jeho kontinuálnímu zlepšování."

Ing. Břetislav Gráf / PROCESNÍ INŽENÝR / KASKO spol. s r.o. / Detail reference

Foto uživatele MES PHARIS ze společnosti Koh-i-noot

V naší výrobě zvláště oceňujeme např. volání kontroly s využitím jejich informování přes Vizualizační obrazovky. Také se nám velice osvědčilo nastavení modulu údržby a systém preventivních údržeb strojů navázaný na přesné sledování využití forem. Tento modul velmi chválí především auditoři.

Dalším velkým plusem je nastavení přenosu kompletní výrobní dokumentace v digitální podobě na terminály u strojů, včetně všech postupů, pokynů, katalogů vad apod.

Ing. Alena Machová / Vedoucí lisovny / KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. / Detail reference

MODULÁRNÍ VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MES PHARIS

MES PHARIS pokrývá potřeby řízení výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajištuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací.

Podívejte se na naše vícejazyčné video a inspirujte se možnostmi využití MES PHARIS pro řízení výroby ve vašem podniku.

MES PHARIS AKTUÁLNĚ

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE - foto z výroby

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE

Celková efektivnost zařízení (OEE) je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení, přičemž poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků.

ČÍST VÍCE
Foto pozvánky na zákaznický den MES PHARIS

Dodávka MES PHARIS do společnosti PF Plasty CZ s.r.o.

UNIS zahájil nový implementační projekt na dodávku MES systému PHARIS® do výrobního závodu společnosti PF Plasty CZ s.r.o. , jehož produkce je zaměřena především na automobilový průmysl.

ČÍST VÍCE

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÝ PROGRAM

Mezinárodní partnerský program MES PHARIS je platformou pro spolupráci mezi firmou UNIS, a.s. a nezávislými distribučními partnery, kteří poskytují svým klientům analýzu, nasazení výrobního informačního systému MES PHARIS a jeho integraci na další podnikové systémy. V dlouhodobém horizontu poskytují naši partneři poprodejní péči, konzultace a služby spojené s podporou systému.
STAŇTE SE PARTNEREM