search
--%>

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PHARIS

Digitalizace a řízení výroby dle principů Industry 4.0.
VÍCE O MES PHARIS
Komplexní řízení výroby s MES PHARISKomplexní MES/MOM řešení – modulární a dynamický systém
Optimalizace a trasovatelnost výrobního procesuOptimalizace a trasovatelnost výrobních procesů
Zvýšení rentability a efektivity výrobySystém pro zvýšení rentability a efektivity výroby
Standard IATF 16949Standardem pro automotive – reflektuje standardy IATF 16949
Spokojený uživatel MES PHARIS ze společnosti Sellier & Bellot

"Implementací systému, který je snadno přizpůsobitelný a obsahuje mnoho funkcí z velké škály oblastí, jsme získali skvělý nástroj, který je základem pro odhalení dlouhodobých ale i aktuálně vznikajících problémů na výrobních halách. Díky MES PHARIS jsme schopni vyhodnocovat jednoduché věci na úrovni stroje, ale i komplexní nedostatky celého výrobního procesu. Prakticky nám to přineslo detailní a zejména přesné informace o každém momentě ve výrobě, které jsou dalším prostředkem ke zlepšování."

Ing. Lukáš Bleha / Vedoucí útvaru řízení výroby / SELLIER & BELLOT a.s. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Daniel Vrána

"Spolupráci s firmou UNIS jsme navázali v roce 2014 za účelem podpory výrobního procesu lisovny specializovaným systémem MES PHARIS. To nám umožňuje v reálném čase plánovat, řídit a odvádět výrobu komplikovaných plastových celků. Pro nově získaný projekt zákazníka Rolls-Royce Motor Cars pro nás UNIS úspěšně implementoval funkcionalitu komplexního řízení výrobního a logistického procesu v režimu Just In Sequence.

Na základě dlouholeté spolupráce a oboustranné spokojenosti plánujeme MES PHARIS v následujících letech rozvíjet."

Daniel Vrána / Manažer informačních technologií / ATEK s.r.o. / Detail reference

Spokojený uživatel MES PHARIS Břetislav Gráf

"Systém nám poskytuje online informace o průběhu a stavu výrobního procesu jak v oblasti kvantity, tak i rychlosti, stability, kvality a technologických parametrů včetně jejich průběžné kontroly. Zajišťuje avizování odchylek od požadovaných parametrů i okamžitou informaci o nestandardních stavech procesu. Zviditelňuje řídicímu managementu a také přímé obsluze strojů stanovené body procesu a předává pokyny k dalšímu postupu. Současně pokrývá i řadu podpůrných procesů, mezi něž patří mimo jiné celá oblast údržby nebo agenda školení a průběžného informování zaměstnanců o všech změnách parametrů a nastavení pracovních postupů.

MES PHARIS je velmi silným nástrojem nejen k dosažení efektivity a kvality výrobního procesu, ale i k jeho kontinuálnímu zlepšování."

Ing. Břetislav Gráf / PROCESNÍ INŽENÝR / KASKO spol. s r.o. / Detail reference

Foto uživatele MES PHARIS ze společnosti Koh-i-noot

V naší výrobě zvláště oceňujeme např. volání kontroly s využitím jejich informování přes Vizualizační obrazovky. Také se nám velice osvědčilo nastavení modulu údržby a systém preventivních údržeb strojů navázaný na přesné sledování využití forem. Tento modul velmi chválí především auditoři.

Dalším velkým plusem je nastavení přenosu kompletní výrobní dokumentace v digitální podobě na terminály u strojů, včetně všech postupů, pokynů, katalogů vad apod.

Ing. Alena Machová / Vedoucí lisovny / KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. / Detail reference

MODULÁRNÍ VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MES PHARIS

MES PHARIS pokrývá potřeby řízení výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu, přes odvádění výroby až po propuštění a zaskladnění produktu. Zajištuje kontinuální sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr dat z technologických zařízení (vstřikovací lisy, CNC stroje, montážní linky, frézy, brusky, přídavná zařízení – sušící zařízení, temperační přístroje, kontrolní stanice) a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací.

Podívejte se na naše vícejazyčné video a inspirujte se možnostmi využití MES PHARIS pro řízení výroby ve vašem podniku.

MES PHARIS AKTUÁLNĚ

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE - foto z výroby

Hodnocení personálu dle ukazatele OEE

Celková efektivnost zařízení (OEE) je kvantitativním ukazatelem efektivnosti výrobních zařízení, přičemž poskytuje měřitelné srovnání efektivnosti jednotlivých výrobních zařízení i celých výrobních podniků.

ČÍST VÍCE
Foto pozvánky na zákaznický den MES PHARIS

Zákaznický den MES PHARIS

V úterý 27.4.2021 pořádáme tradiční zákaznický den MES PHARIS. Těšit se můžete na novou aplikaci pro PDA na platformě Android, využití reportů Power BI, nový QA proces kontroly 1. kusu a představení modulu Just-In-Sequence.

MEZINÁRODNÍ PARTNERSKÝ PROGRAM

Mezinárodní partnerský program MES PHARIS je platformou pro spolupráci mezi firmou UNIS, a.s. a nezávislými distribučními partnery, kteří poskytují svým klientům analýzu, nasazení výrobního informačního systému MES PHARIS a jeho integraci na další podnikové systémy. V dlouhodobém horizontu poskytují naši partneři poprodejní péči, konzultace a služby spojené s podporou systému.
STAŇTE SE PARTNEREM
>